KANTwerk

KAN’Telpunt

expo Air Biekorf 5.0 te Brugge

De overKAN’T Erna

SAMEN 3

Liefde vermenigvuldigt zich als men het deelt. Uit 2 grote cellen ontstaat 1 kleine nieuwe cel.

VerbinDING 3

Het verbinden, hechten, in elkaar steken, aan elkaar vastmaken en bij elkaar brengen is het thema en tevens ook specifiek voor het maken van textiel.

Expo zo geleerd 2022